Mobirise


ERASMUS+ PROJECT ABOUT NUTRITION ASSESSMENT FOR RECOGNITION AND PREVENTION OF EATING DISORDERS AND PROTECTION OF YOUNG ATHLETES FROM HEALTH HAZARD


PROJEKT ERASMUS+ O PROJEKTU OCENA PREHRANJENOSTI ZA PREPOZNAVANJE IN PREPREČEVANJE MOTENJ HRANE TER ZAŠČITO MLADIH ŠPORTNIKOV PRED NEVARNOSTJO ZA ZDRAVJEERASMUS+ PROJEKT O PROCJENA ISHRANE ZA PREPOZNAVANJE I PREVENCIJU POREMEĆAJA PREHRANE I ZAŠTITU MLADIH SPORTAŠA OD OPASNOSTI ZA ZDRAVLJEO PROJEKTU ERASMUS+ HODNOCENÍ VÝŽIVY PRO ROZPOZNÁVÁNÍ A PREVENCI PORUCH PŘIJÍMÁNÍ A OCHRANU MLADÝCH SPORTOVCŮ OD OHROŽENÍ ZDRAVÍ
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EACEA, Erasmus+ Sport. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Mobirise
     

Main project objectives are:• to assess the current situation of eating disorders and RED-S in young athletes,
• to protect athletes from health hazards by educating them about correct
nutrition and to
• raise awareness of sport professionals about importance of detecting and solving the problem of eating disorder and Red-S in young athletes.

    

Glavni cilji projekta so:• oceniti trenutno stanje motenj hranjenja in RED-S pri mladih športnikih,
• zaščititi športnike pred nevarnostmi za zdravje z izobraževanjem o pravilnem
prehrana in do
• ozaveščanje športnih delavcev o pomenu odkrivanja in reševanja problematike motenj hranjenja in Red-S pri mladih športnikih.

   

Glavni ciljevi projekta su:• procijeniti trenutnu situaciju poremećaja prehrane i RED-S kod mladih sportaša,
• zaštititi sportaše od zdravstvenih opasnosti podučavajući ih o ispravnom
prehrana i do
• podići svijest sportskih djelatnika o važnosti otkrivanja i rješavanja problema poremećaja hranjenja i Red-S kod mladih sportaša.

   

Hlavní cíle projektu jsou:• zhodnotit současnou situaci poruch příjmu potravy a RED-S u mladých sportovců,
• chránit sportovce před zdravotními riziky tím, že je poučíme o správnosti
výživu a na
• zvýšit povědomí sportovních profesionálů o důležitosti odhalování a řešení problému poruch příjmu potravy a Red-S u mladých sportovců.

ABOUT PROJECT

Mobirise Website Builder

   

NUTRI-A project addresses the topic of protecting athletes, especially the youngest, from health hazards by recognising and treating eating disorders and RED-S. The main project objective is to raise awareness about this problem among people responsible for development of young athletes, especially coaches and other professionals in sport clubs and associations. Furthermore, the project wishes to educate young athletes about the importance of correct nutrition to protect their health and achieve better results in sport. In fact, some researches show that eating disorders can have devastating effects on both the health and performance of athletes.
Project objectives are to 1) assess the current situation of eating disorders and RED-S in young athletes, 2) to protect athletes from health hazards by educating them about correct nutrition and to 3) raise awareness of sport professionals about importance of detecting and solving the problem of eating disorder and red-s in young athletes.

Project objectives will be achieved through an extensive nutritional assessment performed in 15 clubs in 3 EU countries, involving 60 young athletes of both genders from different sport disciplines. Assessment results will be then analysed and included in guidelines for the approach to diagnostics and treatment of eating disorders and RED-S. The set objectives will be achieved through multidisciplinary approach of project team, composed by professionals from fields of sport education, nutrition, psychology, medicine and sport IT technologies. The consortium is composed by 4 organisations, representing sport clubs, non-profit organisation and sport tech company, coming from Slovenia, Czech Republic and Croatia.

Project results, the Assessment report on nutritional status of athletes and the Guidelines for the approach to diagnostics and treatment of eating disorders and RED-S, will be disseminated and exploited by all project partners to other sport professionals and stakeholders on local, national and European level. The project is expected to have impact on raised awareness about eating disorders in athletes, helping thus protect them from health and safety hazards in their sport careers.
By inclusion of different target groups into the assessment, supported with IT tools, the NUTRI-A project is contributing to horizontal priorities of inclusion and diversity in sport and innovative practices for digital transformation. By educating about the importance of correct nutrition of athletes the project contributes to specific programme priorities of promoting integrity and values in sport, as well as promoting education in and through sport.

Project partners:
Lead partner:  DRUŠTVO EKIPA 11, SI – info@team11.si
Project partner 2:  TJ DUKLA FRENSTAT,Z.S., CZ – saky@volny.cz
Project partner 3:  BK MEDVEDGRAD-1998, HR – blajunkata@gmail.com
Project partner 4:  mySASY a.s., CZ – info@mysasy.com
Project duration: 1.5.2022 – 30.10.2023
Erasmus Sport co-financing: 60.000 €

Main project result: Guidelines for the approach to diagnostics and treatment of eating disorders and RED-S

ENGLISH
SLOVENSKO
HRVATSKO
CZECH
TEAM11
DUKLA
MYSASY
BK MEDVEDGRAD

PROMOTIONS

Mobirise Website Builder

   

Mobirise

69F SAILING COMPETITION

Mobirise

PROMOTION ACTIVITIES ABOUT PROJECT ON THE BIGGEST SPORT MARKETING CONFERENCE IN EUROPE SPORTO 

Mobirise


PROMOTION ACTIVITIES AND EDUCATION FOR ATHLETES ON  SUMMER GRAND PRIX , SKI JUMPING COMPETITION
 

Mobirise


PROMOTION ACTIVITIES ABOUT PROJECT ON EVENT FIRST TOUCH WITH SPORT
 

Mobirise

PROMOTION ACTIVITIES ABOUT PROJECT ON INTERNATIONAL SPORT COMPETITION
 

Mobirise

PROMOTION ACTIVITIES ABOUT PROJECT ON INTERNATIONAL SPORT EVENT 
PLANICA WORLD NORDIC CHAMPIONSHIP 2023

 

Mobirise


PROMOTION ACTIVITIES ABOUT PROJECT ON INTERNATIONAL SPORT CAMP IN ODENSE DENMAR
 

Mobirise

PROJECT ACTIVITIES

 

Mobirise

KICK OFF MEETING
BEGINNING OF THE PROJECT
1st PROJECT TEAM MEETING
LJUBLJANA - SLOVENIA

Mobirise

INVITATION TO THE PRESS CONFERENCE 
3000 Celje, Slovenia

may 2022

Mobirise

PRESS CONFERENCE  -
BEGGINING OF THE PROJECT WITH DOUBLE OLYMPIC CHAMPION
 

Mobirise

INVITATION TO THE PUBLIC EVENT 
"ROUND TABLE"


Hotel Nikolas, Nadražni 124,
70200 Ostrava, Czech Republic

19th NOVEMBER 2022

Mobirise

2st PROJECT TEAM MEETING
AFTER 6 MONTHS OF PROJECT DURATION
OSTRAVA & FRENSTAT, CZECH REPUBLIC

Mobirise

WORKSHOP FOR ATHLETES
IN SLOVENIA

 

Mobirise

WORKSHOP FOR ATHLETES
IN CROATIA 
 

Mobirise

WORKSHOP FOR ATHLETES
IN CZECH REPUBLIC
 

Mobirise

INVITATION TO THE PUBLIC EVENT 
"ROUND TABLE"


Universitiy of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Horvačanski zavoj 15,
10110 Zagreb, Croatia

2nd June 2023 at 4.p.m.

Mobirise

3st PROJECT TEAM MEETING
AFTER 12 MONTHS OF PROJECT DURATION
ZAGREB, CROATIA
 

Mobirise

presentation of the content of the project to representatives of the local administration and media

 

FINAL PROJECT EVENT 


LJUBLJANA - SLOVENIA

SEPTEMBER 2023
"comming soon"


Researcher
Researcher
Researcher
Researcher

MEDIA ACTIVITIES

Mobirise Website Builder

   

Mobirise

PROFESSIONAL ARTICLE PUBLISHED IN THE MEDIA WITH THE TITLE:

- ČOKOLADNO MLEKO KOT REGENERACIJSKI OBROK
- CHOCOLATE MILK AS A RECOVERY MEAL
- ČOKOLADNO MLIJEKO KAO OBROK ZA OPORAVAK
- ČOKOLÁDOVÉ MLÉKO JAKO RECENZEČNÍ JÍDLO

Mobirise

PROFESSIONAL ARTICLE PUBLISHED IN THE MEDIA WITH THE TITLE:

- Ko športniki v želji po rezultatih žrtvujejo svoje zdravje
- When athletes sacrifice their health in the pursuit of results
- Kada sportaši žrtvuju svoje zdravlje u potrazi za rezultatima
- Když sportovci obětují své zdraví honbě za výsledky

Mobirise

PROFESSIONAL ARTICLE PUBLISHED IN THE MEDIA WITH THE TITLE:

- Motnja hranjenja pri mladi športnici - primer
- Eating disorder in a young female athlete - a case study
- Poremećaj prehrane kod mlade sportašice - studija slučaja
- Porucha příjmu potravy u mladé atletky - případová studie

Mobirise

GUIDELINES 

- Guidelines for the approach to diagnostics and
treatement of eaang disorders and RED-S
- Smernice za pristop k diagnostiki in zdravljenju
motenj hranjenja in RED-S
- Směrnice pro přístup k diagnostice a léčbě poruch
příjmu potravy a RED-S
- Smjernice za pristup dijagnostici i liječenju
poremećaja prehrane i RED-S

Survey questionnaire on knowledge of athletes' nutrition

Survey Questionnaire_original
Survey Questionnaire_template
Questionnaire_results_Comparing

Performing measurements with the Bioelectrical Impedance Analyzer to measure body composition
with comments

ENGLISH
SLOVENŠČINA
CZECH
HRVATSKI

PROJECT TEAM CONTACT INFORMATIONS

KONTAKT - EMAIL
erasmus.nutria@gmail.om

WEB PAGE
www.nutri-a.eu

PHONE
+ 386 31 483 000

Erasmus+ NutriA

erasmus_nutria

Drag & Drop Website Builder